Pedigree of Popochan Halne Wzgòòrze

Popochan Halne Wzgòòrze

Kokusai Halne Wzgórze

Kaishi Go Shichimen Kensha
Tetsutarou Go Shirai

Ai Go Yamagata Kojima

Iczczite Halne Wzgórze

Kajitsu No Daiichi Go

Momiji Halne Wzgórze

Niagara Mago Kakusui Halne Wzgòrze

Kajitsu No Daiichi Go

Kakusui Go Tezuka Kensha

Nagasaki Go No Shatsuko

Thayla Halne Wzgòrze

Aurora's Kumamoto Go

Kawakita Fuji Matricaria
This pedigree was generated by http://www.akitapedigree.com/

Mori No Kodomo - Tel. +48 514 311 414 - mail: akita@morinokodomo.pl