Pedigree of Mika Halne Wzgórze

Mika Halne Wzgórze

Kumakichi Halne Wzgórze

Sangoku Go Ryuukaen

Shouki Go Minatomaru

Akari Go Bitsuku Taisetsu Akatsuki

Himeko Halne Wzgorze

Fuen De La Vallee Des Samourais

Shunshine Halne Wzgòrze

Shiwase Halne Wzgòrze

Ima Halne Wzgòrze

Fuen De La Vallee Des Samourais

Kei Halne Wzgórze
This pedigree was generated by http://www.akitapedigree.com/

Mori No Kodomo - Tel. +48 514 311 414 - mail: akita@morinokodomo.pl